Ihr Wick-Team wünscht Ihnen "en gueteä"

Mittags-Menü Woche 33 - 14. bis 18. August 2017
Ihr Wick-Team wünscht Ihnen „Ä guetä Appetit“
WS Menu Woche 33 - 14. bis 18. August 20
Adobe Acrobat Dokument 69.9 KB
Mittags-Menü Woche 34 21. -25. August 2017
Ihr Wick-Team wünscht Ihnen „Ä guetä Appetit“
WS Menu Woche 34 - 21. bis 25. August 20
Adobe Acrobat Dokument 70.2 KB